English
មជ្ឃមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិង​ សន្តិភាព  សូមស្វាគមន៍


រូបភាពថ្ងែនេះ

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

ផ្សាយពួកយើង

ស្វែងរកយើង

សកម្មភាព

ការផ្សព្វផ្សាយដីកាឃុំ និងផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង

ខេត្ត​សៀមរាប៖កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២១​ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលភីឌីភីបានរៀបចំយុទ្ទនាការស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយដីកាឃុំនិងផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់
គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឃុំកែវពណ៍ដើម្បីអោយប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រួតជ្រាប។យុទ្ទនាការនេះ​ រៀបចំឡើងដោយមាន
​ការឧបត្ថម្ភ​ថវិកាដោយអង្គការ IOGT-NTO Movementនិងសហការជាជួយអជ្ញាធរឃុំ​កែវពណ៍ និងបណ្តាញ
សហគមន៍នៅ​ក្នុងឃុំកែវពណ៍ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៥០នាក់។

ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការឃុំ

យើងខ្ញុំជាក្រុមយុវជនដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី
"ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការឃុំ/ សង្កាត់ "
នៅខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាប កំពង់ចាម និងរាជធានីភ្នំពេញ
កន្លងមកនេះសូមផ្ញើជូននូវអនុសាសន៌មួយចំនួនជូនចំពោះ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ព្រមទាំងយុវជន ក្នុងគោលបំណង
ចង់ឃើញចំនួនយុវជនមានការកើនឡើងក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការឃុំ-សង្កាត់។
ដូចនេះសូមទស្សនាវីដេអូពីអនុសាសន៌របស់ក្រុមយុវជនដែលក្រុមការងារយើងខ្
ញុំទទួលបានពីយុវជននិងវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងការពិភាក្សានៃសិក្ខាសាលានាពេលកន្លងមក។
អរគុណ

គម្រោង៖ ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីសហគមន៍បៃតង

គោលបំណងគម្រោង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់បុរស ស្រ្តី និងក្រុមដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុង

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់

ពួកគេតាមរយៈការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីព្រៃសហគមន៍និងនេសាទ។

ទិសដៅគម្រោង៖

បង្កើនការទទួលបាននិងការត្រួតពិនិត្យធនធានព្រៃ និង នេសាទ តាមរយៈការកៀគររបស់បុរស ស្រ្តី 

យុវជនជនដែលមានសម្លេងភាគតិចនិងជនងាយរងគ្រោះនៃបណ្តាញសហគមន៍គោលដៅដើម្បីអោយ

មានឥទ្ធពលផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយតាមរយៈការតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មនិងយុទ្ធនាការតាមបណ្តាញសង្គម

និងមានកិច្ចសហការជាមួយអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ច(ជាអាជ្ញាធរ)។

បង្កើនការអនុវត្តបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងព្រៃនិងនេសាទប្រកបដោយចេរភាពដោយសហគមន៍គោលដៅ ។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនិងកិច្ចពិភាក្សារបស់សហគមន៏

មជ្ឈមណ្ឌលភីឌីភី បាន​រៀបចំកម្មវិធីមួយនៅខេត្តសេៀមរាប
គឺកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ​"បូកសរុបលទ្ឋផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧និង
ការលើកទិសដៅគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨"ស្ដីពីវេទិកាសហគមន៏
និងបណ្តាញដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៏ការងារ ភាពប្រឈម ព្រម
ទាំងដំណោះស្រាយ និងផែនការអនាគត។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ

មជ្ឈមណ្ឌលភីឌីភី បាន​រៀបចំកម្មវិធីមួយនៅខេត្តសេៀមរាប
គឺកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ​"បូកសរុបលទ្ឋផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧និង
ការលើកទិសដៅគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨"ដោយធ្វើទ្បើងអស់
រយះពេល៤ថ្ងែដោយមានការចូលរួមបុគ្គលិកទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាល
ខេត្តដែលជាសាខាដើម្បីពិភាក្សានិងរបៀបចំកម្មវិធីដើម្បីទទួលបងប្អូន
ដែលមកពីសហគមន៏និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលអព្ចើាញចូលរួម។

វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើប័ណ្ណដាក់ពិន្ទុសហគមន៍ នៃគម្រោងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីសហគមន៍បៃតង

គម្រោង ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីសហគមន៍បៃតង

គោលបំណងគម្រោង៖

ទិសដៅគម្រោង៖

យុទ្ធសាស្រ្តគម្រោង៖

តំបន់គោលដៅគម្រោង

វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើប័ណ្ណដាក់ពិន្ទុសហគមន៍

មាន៥ដំណាក់កាលនៃវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើ

ប័ណ្ណដាក់ពិន្ទុសហគមន៍ដូចខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី១

ដំណាក់កាលទី២

ដំណាក់កាលទី៣

ដំណាក់កាលទី៤

ដំណាក់កាលទី៥

ចង់ដឹងលម្អិតពីចំនុចខាងលើចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក